1. Школа екстернів  зорієнтована на розв’язання нестандартних освітніх задач та створення оптимальних навчальних умов, які враховують потреби і можливості кожного учня.
 2. Навчальний заклад з індивідуальною та груповою формами  навчання: екстернат (з 1 по 11 клас) та заочна форма навчання (учні відвідують групові консультації, котрі проводяться вчителями з усіх навчальних предметів).
 3. Кожен учень (екстерн) має власний освітній маршрут (індивідуальний навчальний план).
 4. В школі  учні (екстерни) формують самоосвітню компетенцію та самовдосконалюються.
 5. Вчителі  Школи  екстернів  – це фахівці саме індивідуального навчання, які для учнів є  консультантами,  асистентами  та  тьюторами.
 6. Термін підготовки до атестації – звичайний  (пройти атестацію за один клас протягом одного навчального  року), прискорений (пройти атестацію за кілька класів протягом одного навчального року) або сповільнений (програму одного класу опанувати  протягом кількох навчальних років) – визначається окремо для кожного учня.
 7. В Школі екстернів можна отримати свідоцтва за 9 класів та про повну загальну середню освіту.
 8. Порядок атестації  передбачає настановчу сесію з навчальних предметів, самостійну роботу учнів за путівниками для екстернів (методичними рекомендаціями) та індивідуальні консультації з вчителями в школі,  підсумковий контроль у вигляді підсумкових контрольних робіт.
 9. Екстерни  користуються путівником, де викладені поради щодо самостійної роботи , вимоги та рекомендації з кожного предмета, наведено атестаційні  питання та перелік рекомендованих  підручників і посібників.
 10. Навчальні досягнення екстернів фіксуються у залікових книжках на аркушах особистих досягнень з кожного предмета.
 11. Заочні класи об’єднують тих, для кого  оптимальним є режим навчання у малій групі  (9-12  учнів) та чиї  професійні і додаткові  заняття  дозволяють відвідувати Школу екстернів тричі на тиждень.
 12. Виховний процес у Школі екстернів проходить за клубною системою, серед оригінальних традиційних свят закладу – День небайдужої людини, зимовий та літній випускні вечори, родинні вечорниці тощо.