Правила поведінки здобувачів освіти в закладі освіти

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

 1. Правила поведінки здобувачів освіти базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України, Статуті закладу освіти.
 2. 2.1 Учні приєднуються до заняття за 5 хв до початку, вмикають відеокамери та мікрофони, маючи при собі навчальне приладдя, підручники, путівники, зошити тощо;

2.2 Екстерни з’являються у заклад освіти за 10 хв до початку індивідуальної консультації із заліковою книжкою, навчальними матеріалами та приладдям;

 1. Не можна приносити на територію закладу освіти з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
 2. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 3. Не можна без дозволу педагогів або адміністрації ліцею йти зі школи та її території в урочний час або під час індивідуальних консультацій.
 4. У разі пропуску занять здобувач освіти зобов’язаний надати класному керівнику (заступнику директора) довідку або записку від батьків (осіб, що їх заміняють) про причину відсутності на заняттях \індивідуальних консультаціях.
 5. Здобувачі освіти бережуть майно закладу освіти, бережливо ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території закладу освіти.
 6. До здобувачів освіти, які привласнили чужі речі, застосовуються дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому або шкільному майну, батьки здобувачів освіти, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.
 7. Здобувачам освіти, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі закладу освіти, черговому вчителю, класному керівнику або адміністрації закладу освіти.
 8. Булінг є неприпустимою формою поведінки здобувачів освіти у закладі освіти та за її межами.
 9. Здобувачі освіти можуть користуватися на навчальних заняттях та індивідуальних консультаціях гаджетами лише для навчання.
 10. Здобувачі освіти зобов’язані виконувати домашні завдання в терміни, встановлені програмою.
 11. Використання мобільних телефонів допускається лише під час перерв між навчальними заняттями та індивідуальними консультаціями.
 12. Здобувачі освіти мають бути уважними, з розумінням ставляться до однолітків з особливими освітніми потребами.
 13.  Учні зобов’язані проявляти навчальну активність на уроках та відповідально ставитися до виконання домашніх завдань з навчальних предметів; екстерни зобов’язані виконувати індивідуальний навчальний план, проявляти навчальну ініціативу на індивідуальних консультаціях; здобувачі освіти можуть брати активну участь в загальношкільних навчально-виховних заходах. 

 ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

 1. Здобувачі освіти з’являються на заняттях та індивідуальних консультаціях вчасно.
 2. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших однокласників від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
 3. Якщо під час занять здобувачу освіти необхідно вийти із заняття \індивідуальної консультації, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 4. Якщо здобувач освіти хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 5. Після закінчення заняття \ індивідуальної консультації, учасники навчального процесу повинні чемно подякувати один одному.
 6. Здобувачі освіти мають право в коректній формі обстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 7. Здобувачі освіти зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх закінчення.
 8. У разі оголошення повітряної тривоги, усі учасники навчального процесу мають призупинити навчальне заняття\індивідуальну консультацію, та зайти в укриття.

ІІІ. ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ

 1. Час перерви — особистий час кожного здобувача освіти. Вони можуть його проводити по своєму розумінню, але не повинні заважати іншим.
 2. Під час перерви здобувачі освіти можуть вільно пересуватися по ліцею, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.
 3. Під час перерв здобувачам освіти категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів.
 4. Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
 5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами, застосовувати фізичну силу.
 6. У закладі освіти та на її території категорично забороняється тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв.
 7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
 8. На перервах здобувачі освіти можуть звернутися до свого класного керівника, чергового вчителя за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

IV.ПОВЕДІНКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ ГУРТКІВ ТА ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАХОДІВ

 1. Всі здобувачі освіти за своїм бажанням вибирають гурток, в які здобувача освіти записує керівник гуртка у погодженні з класним керівником.
 2. На першому засіданні гуртка визначається час роботи, розподіляються обов’язки між членами гуртка.
 3. Робота гуртка проводиться по затвердженому плану.
 4. Здобувачі освіти, які порушують дисципліну на занятті гуртка або не виконують завдань, погано працюють, виключаються з гуртка.
 5. Всі заняття гуртка, відвідування, теми, ставлення здобувачів освіти гуртка до роботи записуються в журналі гурткової роботи.
 6. Під час доповіді, лекції, концерту та ін. здобувачі освіти повинні поводитись культурно: не розмовляти, не заважати присутнім, не переходити з місця на місце, не виходити до закінчення заходу, не смітити у приміщенні.

V.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Здобувачі освіти не мають права під час знаходження на території закладу освіти і при проведенні шкільних заходів здійснювати дії, небезпечні для життя і здоров’я самого себе та оточуючих.
 2. За порушення цих Правил та Статуту закладу освіти здобувачі освіти притягуються до відповідальності, до них можуть бути вжиті такі стягнення:
 • усне зауваження;
 • запис зауваження в щоденник;
 • виклик здобувача освіти самого або з батьками на засідання Ради профілактики;
 • відшкодування завданої здобувачем освіти матеріальної шкоди його батьками.

3.Ці Правила розповсюджуються на всіх здобувачів освіти і є обов’язковими для виконання на всій території закладу освіти, а також під час усіх заходів, що проводяться закладом освіти.