В ліцеї створені рівні можливості та вільний доступ до освіти, зокрема освіти протягом життя, а також підвищення кваліфікації працівників ліцею.

Ліцей «Школа екстернів» є закладом загальної середньої освіти, що забезпечує здобуття початкової, базової середньої та профільної середньої освіти.

Головною метою діяльності ліцею є забезпечення реалізації права осіб на здобуття повної загальної середньої освіти незалежно від віку та місця проживання, на будь-якому рівні здобуття повної загальної середньої освіти, у тому числі самостійне, прискорене, опанування змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або певного класу та отримання відповідного документа про освіту особами, які з різних поважних причин не мають змоги відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання.

Ліцей організовує здобуття освіти з обов’язковим урахуванням особливостей розвитку та психо-фізичного стану здобувачів освіти за такими формами здобуття освіти:

1. Індивідуальна форма здобуття освіти (екстернатна форма (екстернат).

2. Інституційна форма здобуття освіти (заочна форма (на рівнях базової і профільної освіти) та дистанційна форма (як окрема форма здобуття освіти).

У разі потреби Ліцей може організовувати здобуття освіти за іншими формами або використовувати окремі їх елементи, зокрема, використовувати технології дистанційного навчання.

 Здобувачі освіти можуть перейти протягом будь-якого року навчання з однієї форми здобуття освіти на іншу.

Навчання в ліцеї не обмежується віком.

Атестація педагогічних працівників проводиться в порядку визначеному законодавством.