1. Подання відповідних документів на зарахування учня до ЗНЗ «Школа екстернів»
 2. Консультація учня у шкільного психолога для отримання висновків про його готовність до самостійного навчання
 3. Розгляд документів приймальною комісією школи та зарахування учня до школи
 4. Відвідування Настановчої сесії – запланованих групових консультацій з кожного предмета для отримання методичних рекомендацій по їх вивченню (протягом вересня поточного року)
 5. Складання індивідуального навчального плану в двох примірниках
 6. Отримання Залікової книжки у заступника директора з питань екстернату
 7. Отримання путівника екстерна та підручників в бібліотеці школи
 8. Відвідування індивідуальних консультацій з кожного предмета з вчителями школи (від 1 до 3 годин з кожного предмету на рік)
 9. Написання підсумкових контрольних робіт – за І та ІІ семестри з кожного предмета, та річної контрольної роботи з деяких предметів
 10. Підсумкова атестація екстерна (отримання річних оцінок за результатами семестрового оцінювання)
 11. Отримання табелю учнями (екстернами) не випускних класів та переведення їх до наступного класу
 12. Написання заяв на Державну підсумкову атестацію батьками учнів випускних (4, 9, 11) класів та отримання учнями (екстернами) допуску до складання ДПА (випускних іспитів) (за результатами отриманих річних оцінок)
 13. Державна підсумкова атестація (іспити) для учнів (екстернів) випускних класів
 14. Отримання документа про освіту державного зразка:
  • Свідоцтво про базову загальну середню освіту випускниками 9–х класів
  • Атестат про повну загальну середню освіту випускниками 11–х класів
 15. Відрахування учнів (екстернів) зі школи, які не виконали індивідуальний навчальний план протягом зазначеного терміну