«БУТИ ГОТОВИМ ДО ШКОЛИ ВЖЕ СЬОГОДНІ – НЕ ОЗНАЧАЄ ВМІТИ ЧИТАТИ, ПИСАТИ Й РАХУВАТИ. БУТИ ГОТОВИМ ДО ШКОЛИ – ОЗНАЧАЄ БУТИ ГОТОВИМ УСЬОГО ЦЬОГО НАВЧИТИСЯ».

Л.А. Венгер, А.Л. Венгер.

Психологи розробили такі показники готовності до навчання в школі:

  • здатність до довільної, цілеспрямованої, вольової поведінки;
  • інтелектуальна готовність, коли дитина вміє робити аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікацію, виділяти істотні ознаки предметів, робити висновки;
  • уміння критично ставитися до себе, здатність до дій подумки (розвиток внутрішнього плану дій).